คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

คาถาท้าวเวสสุวรรณ เผยประวัติและความเชื่อ พร้อมเคล็ดลับ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เป็นบทสวดที่คนไทยนิยมสวด 9 ครั้ง เพื่อเสริมสิริมงคลในชีวิตประจำวัน ถึงหลายคนสงสัยว่าท้าวเวสสุวัณช่วยอะไร กฎและข้อห้ามในการไปศาลเจ้ามีอะไรบ้าง?

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ช่วยเรื่องอะไร?

คำบูชา ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพองค์หนึ่งของโลกที่คอยปกป้องโลกจากสิ่งรอบข้าง หรือที่เรียกว่า “ท้าวเวสวัณ” หรือ “ท้าวกวา” และเป็นเจ้าแห่งภูติผีปีศาจและยักษ์ทั้งปวง ท้าวเวสสุวัณถือกระบองอันน่าเกรงขามในรูปของยักษ์ เชื่อว่ามีหน้าที่คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์

ผู้ที่สวดท้าวเวสสุวัณ เป็นธรรมดาของผู้ประพฤติดีปฏิบัติบูชาท้าวเวสสุวัณเป็นประจำโดยสวดครบเก้าจบ ช่วยส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง เสริมอำนาจ บารมี เรียกความโชคดี ร่ำรวย ค้าขายเงินทองไหลมาเทมา อีกทั้งช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายคือสิ่งอัปมงคล ไม่กล้าที่จะเข้าไป ความเจริญรุ่งเรืองสามารถได้รับไม่ว่าคุณจะทำอะไร ส่งผลให้มีผู้นิยมบูชาท้าวเวสสุวัณกันอย่างกว้างขวาง

แต่บางคนก็เช่าบูชาท้าวเวสสุวัณติดตัวไป หรือวางไว้ในรถของท่าน ประทานพรคุ้มครองตลอดการเดินทาง เชื่อกันว่าให้ท่านแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง ติดตามต่อได้ใน บทความเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ 9 จบ

ข้อแนะนำก่อนที่จะเริ่มต้นสวดคาถาบูชา ควรตั้งจิตเป็นสมาธิ ระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย บิดามารดา และครูอาจารย์ที่เคารพนับถือ จุดธูปและเทียน แล้วสวดดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

ของไหว้บูชาท้าวเวสสุวรรณ ที่ควรเตรียมไว้สักการบูชา

ของไหว้บูชาท้าวเวสสุวรรณ ที่ควรเตรียมไว้สักการบูชา

เทียน 1 เล่ม ธูป 9 ดอก ดอกกุหลาบ 9 ดอก บางสถานที่แนะนำให้เตรียมผลไม้มงคล 5 อย่าง เช่น ส้ม, กล้วย, องุ่น, แอปเปิลแดง, สับปะรด (สามารถใช้ผลไม้ชนิดอื่นๆ ที่มีสีแดงทดแทนได้ เช่น แก้วมังกร หรือทับทิม เป็นต้น)
วิธีไหว้บูชาท้าวเวสสุวรรณ เพื่อเรียกทรัพย์

วิธีไหว้บูชาท้าวเวสสุวรรณ เพื่อเรียกทรัพย์

หลังจากสวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีเคล็ดลับสำหรับผู้ที่ต้องการสิริมงคลด้านโชคลาภและความร่ำรวย ให้นำกระเป๋าสตางค์ที่ใช้ใส่เงินของตัวเอง ไปวนขวารอบกระบองของท้าวเวสสุวรรณ จำนวน 9 รอบ หลังจากนั้นจึงอธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนา

ผู้ที่ต้องการนับถือท้าวเวสสุวรรณ นอกจากการสวดคาถาบูชา เป็นประจำแล้ว ต้องประพฤติตนอยู่ในสัมมาอาชีพ ควบคู่ไปกับการรักษาศีล 5 ได้แก่ ไม่ฆ่าสัตว์, ไม่ลักทรัพย์, ไม่ประพฤติผิดในกาม, ไม่พูดเท็จ, ไม่ดื่มสุราและของมึนเมา จึงจะถือว่าเป็นผู้ที่มีความศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของท้าวเวสสุวรรณอย่างแท้จริง เพราะเชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณจะเมตตาและให้พรแก่ผู้ที่ปฏิบัติดี

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

บูชาท้าวเวสสุวรรณ ที่ไหนดี?

ปัจจุบันมีการตั้งรูปเคารพท้าวเวสสุวรรณในวัดหลายแห่งทั่วประเทศไทย สำหรับสถานที่มีชื่อเสียงใกล้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่คนไทยนิยมเดินทางไปสวดคาถา ยกตัวอย่างเช่น วัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม, วัดศีรษะทอง (วัดพระราหู) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม, วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (บางชัน) วัดสุทธาราม และวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร