ท้าวเวสสุวรรณ ข้อห้าม

บูชาท้าวเวสสุวรรณ อยากได้สมใจหวัง ห้ามทำข้อห้ามนี้

ยอดนิยมของคนทั่วไป ในปี 2566 “พระเวสวรรณ” น่าจะอยู่ในรายชื่อนั้นแน่นอน ท้าวเวสสุวรรณ ข้อห้าม เพราะเขามีชื่อเสียง เขาคือเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง ถ้าอยากให้เป็นจริงห้ามทำข้อห้ามนี้ ถ้าไม่ก็มีข้อห้ามเช่นกัน สิ่งที่คุณร้องขออาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดหวัง

ท้าวเวสสุวรรณ ข้อห้าม

การบูชาท้าวเวสสุวรรณมีข้อห้ามอะไรบ้าง - ท้าวเวสสุวรรณ ข้อห้าม

สำหรับผู้ที่ต้องการกราบไหว้ ท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวไพสพ เทพแห่งทรัพย์สมบัติและความร่ำรวย ถ้าต้องการบูชากราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณให้ถูกต้องเหมาะสม ต้องไม่ใช่แค่เพียงท่องคาถาตั้งนะโมสามจบหรือจุดธูป 9 ดอกอย่างเดียว แต่ต้องไม่ปฏิบัติตัวตามข้อห้ามดังต่อไปนี้ คือห้ามประพฤติผิดศีล 5 ข้อ ห้ามทำลายศาสนา ไม่ควรทำการทุจริตทุกประเภท ไม่เอาเปรียบผู้อื่นเป็นอันขาด และต้องเป็นคนมีเมตตาธรรมห้ามเห็นแก่ตัว หากสามารถปฏิบัติตาม 5 ข้อที่กล่าวมาได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอก็จะช่วยให้ได้รับพรตามที่ปรารถนาไว้อย่างแน่นอน

ท้าวเวสสุวรรณ เป็นองค์เทพที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบันจากการกราบไหว้ของผู้ศรัทธาทั่วสารทิศในประเทศไทย จนสายมูต้องลองมาบูชาท้าวเวสสุวรรณสักครั้งหนึ่งในชีวิต หากมาขอพรกับเทพแห่งความร่ำรวย อย่าลืมทำตามข้อห้ามในการบูชาท้าวเวสสุวรรณกันด้วย

ตามตำนานพุทธศาสนา ท้าวเวสสุวรรณ ในอดีตชาติเป็นพราหมณ์ใจบุญ เปิดโรงงานหีบอ้อยจนร่ำรวย มักบริจาคเงินทองให้ผู้ยากไร้ด้วยบุญกุศลที่ทำมาพระพรหมและพระอิศวรจึงให้พรเป็นอมตะ เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปฐพี เป็นเทพแห่งความร่ำรวย ผู้คนจึงนิยมกราบไหว้บูชาท่านอีกตำนานหนึ่งเชื่อว่า ท่านเป็นกษัตริย์กรุงราชคฤห์ นามว่า “พระเจ้าพิมพิสาร” เป็นพระสหายของเจ้าชายสิทธัตถะ ต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ก็มาโปรดพระเจ้าพิมพิสารจนบรรลุเป็นโสดาบัน ได้ถวายพระเวฬุวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าเข้าประทับ เป็นอานิสงส์ให้ได้วิมานอันสวยงาม รวมถึงทรัพย์สมบัติมากมาย

ใน อาฏานาฏิยปริตร กล่าวว่า ท้าวเวสสุวรรณนำเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ถวายสัตย์จะดูแลพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกไม่ให้ยักษ์หรือบริวารอื่นๆ ของท้าวจตุโลกบาลไปรังควาน

สารานุกรมไทย ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน เล่มที่ 3 หน้า 1439 กล่าวว่า กุเวร-ท้าว เทพแห่งยักษ์ ผู้เป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์ มียักษ์และคุยหกะ เป็นบริวาร มีอีกชื่อว่า ท้าวไวศรวัน (เวสสุวรรณ) ในภาษาทมิฬ ระบุ กุเวร ว่า กุเปรัน

ใน รามเกียรติ์ กล่าวว่า เป็นพี่ชายต่างมารดาของ ทศกัณฐ์ มีรูปร่างพิการ มีผิวขาวและเขียว สูง 8000 เมตร มีฟัน 8 ซี่ มีขาสามขา (มักยืนแยงแย ถือไม้กระบองยาวอยู่หว่างขา) มีอาวุธเป็นกระบอง มีพาหนะ ช้าง ม้า รถ ปราสาท อาภรณ์มงกุฎประดับรูปนาค ดำรงอิสริยศเป็นเจ้าแห่งยักษ์ มีบริวารแสนโกฏิ ถือโล่แก้วประพาฬ หอกทอง

รูปลักษณ์ของท้าวเวสสุวรรณ

1) รูปยักษ์ยืนถือกระบองยาว กายสีเขียว มีบริวารแสนโกฏิ ถือโล่แก้วประพาฬ หอกทอง มือขวาถือตะบอง มือซ้ายยกเสมอหน้าอกแสดงการห้ามปรามมิให้ (เทวดา) ทำผิด มีหน้าที่รักษาความเรียบร้อยยุติธรรมในสวรรค์ ถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของอัยการ ตั้งแต่แรกตั้งกรมอัยการเมื่อกว่า 100 ปีที่แล้ว

เนื่องจากยกกระบัตร (ชื่อเรียกอัยการในอดีต) มีหน้าที่รักษาความยุติธรรมและกฎหมายเช่นเดียวกัน ผู้มีอาชีพสัปเหร่อ หรือประหารชีวิตนักโทษ มักพกพาเป็นเครื่องรางของขลัง ป้องกันภัยจากวิญญาณร้าย

2) รูปชายพุงพลุ้ย เป็นเทพแห่งความร่ำรวย ผู้ใดบูชาจะบังเกิดโชคลาภ ร่ำรวยเงินทอง มีกินมีใช้ไม่ขาด เจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา ไหลมาไม่ขาดสาย

ใช้แก้ปีชง ป้องกันภัยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ขจัดภูตผีปีศาจ สิ่งอัปมงคล ไม่ให้มารบกวน เพราะภูติผีปีศาจ, ยักษ์ เป็นบริวารท้าวเวสสุวรรณ นิยมนำผ้ายันต์รูปยักษ์มาผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้าย คุณไสย์ มนต์ดำ

ท้าวเวสสุวรรณ ข้อห้าม

1. ห้ามประพฤติตนไม่ดี - ท้าวเวสสุวรรณ ข้อห้าม

ข้อห้ามประการแรกของการบูชาท้าวเวสสุวัณ คือ ห้ามผิดศีลห้า เช่น ห้ามฆ่าสัตว์ ห้ามลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม พูดปด และเมาสุรา เนื่องจากท้าวเวสสุวัณเป็นเทพผู้รักษาพระพุทธศาสนาจึงต้องปฏิบัติตนไม่ให้ผิดศีลห้าอันเป็นพื้นฐานของพระพุทธศาสนา หากบูชาท้าวเวสสุวัณโดยไม่ได้ตั้งใจจะไม่สมหวัง

2. ห้ามเป็นผู้ทำลายศาสนา

2. ห้ามเป็นผู้ทำลายศาสนา

การห้ามทำลายศาสนาหรือไม่ทำลายศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้อม หมายถึง พระพุทธศาสนาที่ท้าวเวสสุวัณคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็นการยุยงให้ชาวพุทธแตกแยกหรือยุยงให้ผู้อื่นเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำหากต้องการบูชาท้าวเวสสุวัณ ถือว่าเป็นศัตรูกับท้าวเวสสุวัณ บุญบารมีของ ท้าวเวสสุวรรณก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้
3. ห้ามกระทำการทุจริต​

3. ห้ามกระทำการทุจริต

การทำงานด้วยความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ดี พระพุทธศาสนามีความจงรักภักดีต่อพระองค์มาก ดังนั้น การบูชาท้าวเวสสุวรรณจึงไม่ควรเป็นการกระทำที่เสื่อมเสีย ทั้งอาชีพที่ไม่บริสุทธิ์หรือการฉ้อฉลจากผู้อื่นนับ การห้ามปรามเช่นนี้จะทำให้ท้าวเวสสุวัณไม่พอใจ การบูชาท้าวเวสสุวรรณไม่สามารถสร้างความโชคดีได้
4. ห้ามเอาเปรียบคนอื่น​

4. ห้ามเอาเปรียบคนอื่น

การเอาเปรียบผู้อื่น เป็นข้อห้ามที่ไม่ควรกระทำเมื่อบูชาท้าวเวสสุวัณ เนื่องจากท้าวเวสสุวัณเป็นเทพที่ให้ความเสมอภาคกันในตำแหน่งต่างๆ ตามนิทานว่า ครั้งหนึ่งพระองค์เคยนำกองทัพอมนุษย์ติดตามพระพุทธเจ้า ล้วนมีรูปร่างหน้าตาและยศต่างกัน

การเอาเปรียบผู้อื่นเป็นสิ่งที่ไม่ชอบ การบูชาท้าวเวสสุวัณและขอพรจะไม่บังเกิดผลตามที่หวังไว้

ท้าวเวสสุวรรณ ข้อห้าม

5. ห้ามเห็นแก่ตัวเด็ดขาด

สิ่งสุดท้ายที่คุณไม่ควรทำเมื่อบูชาท้าวเวสสุวัณ คือ อย่าเห็นแก่ตัว ท้าวเวสสุวัณเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งจึงมีทรัพย์สินมากมายจึงช่วยให้ผู้แสวงโชค ทรัพย์สินมีค่าเสมอ ผู้มีจิตศรัทธาควรเคารพบูชาท้าวเวสสุวัณ ผู้ที่เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นควรให้เหมือนพระเจ้าที่พวกเขาบูชา