บูชาท้าวเวสสุวรรณที่บ้าน

บูชาท้าวเวสสุวรรณที่บ้าน วิธีอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณ

บูชาท้าวเวสสุวรรณที่บ้าน ท้าวเวศวร เป็นคติเทพนพเคราะห์หรือเทพเจ้าอีกองค์ในศาสตร์ที่หลายคนนิยมเดินทางมากราบไหว้ และบ้างก็อาราธนาท้าวเวสสุวัณไปบูชาที่บ้าน แต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะทำอะไร? วิธีการกราบไหว้ท้าวเวสสุวัณตั้งแต่การจัดหิ้งและแท่นบูชา การสวดบูชา ท้าวเวสสุวัณ พกของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เกี่ยวกับท้าวเวสสุวัณ เช่น พกติดกระเป๋าหรือติดรถไว้บูชาก็ได้แก่

บูชาท้าวเวสสุวรรณที่บ้าน

ท้าวเวสสุวรรณ ประวัติและตำนาน

ประวัติท้าวเวสสุวัณในพระพุทธศาสนามีตำนานดังต่อไปนี้ ในอดีตชาติก่อนพุทธกาล มีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อ กวาเล ประกอบอาชีพทำสวนอ้อยคั้นน้ำอ้อยจากเปลือกยนต์เพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ครั้นเมื่อกิจการเจริญรุ่งเรืองจนมีหีบยนต์ถึงเจ็ดลำแล้ว ก็สร้างที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวและบริจาคน้ำอ้อยแก่ผู้สัญจรไปมา และด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงถูกส่งไปเกิดเป็นเทพชื่อเกวลีเทพบุตรก่อนที่จะได้ครองเมืองเหนือ พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น ‘ท้าวเวสสุวัณ’

โดยท้าวกุเวรหรือท้าวเวสสุวัณยังเป็น 1 ใน 4 ท้าวจตุโรกาบาล รวมทั้งการร่วมมือกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งควบคุมยักษ์อสูรผู้พิทักษ์สมบัติอันศักดิ์สิทธิ์ผู้เป็นปรมาจารย์แห่งอสูรและยักษ์หรือผู้เป็นนายแห่งภูติผีหรือผู้อารักขาโลกมนุษย์ไปพร้อมกันด้วย . เพิ่มขึ้น. ท้าวเวศวร เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งและเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง เหมาะแก่การบูชาเพื่อเสริมสิริมงคล อำนาจ ชื่อเสียง เงินทอง ทรัพย์สินเงินทอง และความเจริญก้าวหน้า นอกจากนี้ ชาวจีนนับถือท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือไฉ่ซิงเอี้ย

ท้าวเวสสุวรรณองค์แรกในไทย

ท้าวเวสสุวรรณองค์แรกในไทย - บูชาท้าวเวสสุวรรณที่บ้าน

ท้าวเวสสุวรรณองค์แรกในประเทศไทย ประดิษฐานใน อาสนวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก ท้าวเวสสุวรรณนั่งถือกระบองเป็นอาวุธ ประทับนั่ง ณ ฐานพระที่นั่งชุกชีรัตนะ พระหัตถ์ซ้ายของหลวงพ่อพระพุทธชินราช ถวายอภิบาล หล่อด้วยโลหะสำริดโบราณลงรักปิดทองสมัยอยุธยา

ยังมีอีกแห่งที่โด่งดังไม่แพ้กัน ท้าวเวสสุวรรณ ประดิษฐาน ณ วัดจุฬามณี หรือเดิมชื่อ วัดมายาทิพย์ สมุทรสงคราม เป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยพระเจ้าปราสาททอง สมัยอยุธยา และท้าวเวสสุวรรณของวัดแห่งนี้ นอกจากท้าวเวสสุวรรณ ท้าวเวสสุวัณยังมีอีกสี่อิริยาบถ

  • ปางพรหมาสูติเทพ มีรูปกายสีทอง ภูษาสีทอง
  • ปางเทพบุตรสูติเทพ มีรูปกายสีทอง ภูษาสีแดง
  • ปางจาตุมหาราช มีรูปกายสีเขียวหรือดำ ภูษาสีเขียว
  • ปางมนุษย์
สถานที่บูชาท้าวเวสสุวรรณ

สถานที่บูชาท้าวเวสสุวรรณ - บูชาท้าวเวสสุวรรณที่บ้าน

นอกจากนี้ยังนิยมบูชาท้าวเวสสุวรรณที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก และวัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม กรุงเทพฯ และที่อื่นๆ อีกหลายแห่ง ในจังหวัดก็มีสถานที่ประดิษฐานท้าวเวศวรด้วย

1. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

บริเวณด้านหลังพระอุโบสถ เป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณที่หล่อด้วยสำริดเคลือบสีเขียว ซึ่งเชื่อกันว่าเดิมเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อ กุเวร พร้อมกับสร้างบุญไว้มากมาย และเมื่อถึงแก่กรรมก็ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรปกครองหมู่ยักษ์และอมุนษย์ และได้นามว่า ท้าวเสสุวรรณ

2. วัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร

อีกหนึ่งวัดที่คนนิยมเดินทางไปบูชาท้าวเวสสุวรรณเรื่องการงาน โชคลาภ และขอให้ปกป้องอันตรายจากสิ่งชั่วร้าย ซึ่งมี 2 องค์ คือ องค์ใหญ่และองค์เล็ก ที่สำคัญเงินทำบุญยังนำไปช่วยผู้ป่วยโรคไตด้วย เรียกว่าได้บุญ 2 ต่อเลย

3. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดบางชัน) กรุงเทพมหานคร

วัดที่เปิดให้เข้าไปสักการะองค์ท้าวเวสุวรรณได้ตลอด 24 ชัวโมง และไม่ต้องเตรียมของไปเอง เพราะที่วัดมีของไหว้และเครื่องบูชาไว้จำหน่าย พร้อมด้วยวัตถุมงคลให้นำกลับไปบูชามากมาย

4. วัดพังม่วง จ.สุพรรณบุรี

อีกหนึ่งวัดที่คนนิยมเดินทางมาบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งหล่อจากทองเหลือง ความสูง 3.48 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ที่สุดในสุพรรณบุรีอีกด้วย เชื่อกันว่านอกจากจะให้โชคลาภ ความร่ำรวยแล้ว ยังช่วยปกป้องสิ่งอันตรายและสิ่งชั่วร้ายอีกด้วย

5. วัดจุกเฌอ จ.ฉะเชิงเทรา

ที่นี่มีท้าวเวสสุวรรณ 2 องค์ด้วยกัน คือ ท้าวรุ่งเรือง (องค์สีม่วง) และ ท้าวร่ำรวย (องค์สีแดง) ที่คนส่วนใหญ่นิยมมาสักการะขอพรเรื่องงานกับเรื่องโชคลาภกัน

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ การอัญเชิญมาบูชาที่บ้าน - บูชาท้าวเวสสุวรรณที่บ้าน

1. วางท้าวเวสสุวัณบนแท่นหรือแท่นที่จัดไว้ หากมีท้าวเวสสุวัณให้ติดไว้ข้างหลัง หรือถ้าชอบบูชาที่อื่นในบ้านเช่นบนโต๊ะทำงาน ควรมีถาดรองด้วย

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการอัญเชิญท้าวเวสสุวัณคือช่วงพระจันทร์เต็มดวงตามปฏิทินจันทรคติ หรือเช้าวันพฤหัสบดี วันนี้ถือเป็นวันครูค่อนข้างดี

2.ตั้งอกตั้งใจระลึกถึงพระรัตนตรัย 3 องค์ คือ พ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ และเทพยดา จากนั้นจุดธูป 9 ดอก ถวายเครื่องบูชา เช่น น้ำผลไม้ ผลไม้ ดอกไม้ แล้วกล่าวคำถวาย เริ่มด้วยนโม 3 จบ ตามด้วยบทบูชาท้าวเวสสุวัณ อัญเชิญท้าวเวสสุวัณ

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหัต สัมมาสัมพุทธัสสะ” (สวด 3 จบ)

บทสวดบทสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณ ฉบับย่อ

“อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะ พันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง
อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ”

บทสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณ ฉบับเต็ม

“ปุตตะ กาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโม ละเภธะนัง อัตถิกาเย กายะญายะ เทวานัง ปิยะตังสุตตะวาฯ 
อิติ ปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะฯ 
ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโต เวสสะ พุสะ
พุทธัง อรหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะฯ”

บูชาท้าวเวสสุวรรณที่บ้าน

วิธีบูชาวัตถุมงคลท้าวเวสสุววรณ - บูชาท้าวเวสสุวรรณที่บ้าน

นอกจากบูชาท้าวเวสสุวัณที่บ้านแล้วปัจจุบันยังมีวัตถุมงคล เช่น ท้าวเวสสุวัณ ไว้หน้ารถ พกพาบูชาได้อีกด้วย เหรียญท้าวเวสสุวรรณ ผ้ายันต์ ท้าวเวสสุวรรณ แผ่นทอง สลักรูปท้าวเวสสุวัณ ใช้วิธีบูชา แบบเดียวกัน อธิฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้มีพระคุณ สวดนะโม 3 รอบ แล้วเต๋าก็พร้อมสวดท้าวเวสสุวรรณ คุณไม่จำเป็นต้องเสียสละใดๆ

ทั้งนี้สิ่งสำคัญในการบูชาท้าวเวสสุวัณนั้นควรเป็นผู้รักษาศีล ๕ คิดดี ทำดี ไม่ทำลายศาสนา อาชีพที่สุจริตและเป็นคนใจกว้างไม่เห็นแก่ตัวทำทานเป็นประจำจะช่วยให้การบูชาท้าวเวสสุวัณสมปรารถนายิ่งขึ้น