บูชาท้าวเวสสุวรรณที่บ้าน

บูชาท้าวเวสสุวรรณที่บ้าน

บูชาท้าวเวสสุวรรณที่บ้าน วิธีอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณ บูชาท้าวเวสสุวรรณที่บ้าน ท้าวเวศวร เป็นคติเทพนพเคราะห์หรือเทพเจ้าอีกองค์ในศาสตร์ที่หลายคนนิยมเดินทางมากราบไหว้ และบ้างก็อาราธนาท้าวเวสสุวัณไปบูชาที่บ้าน แต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะทำอะไร? วิธีการกราบไหว้ท้าวเวสสุวัณตั้งแต่การจัดหิ้งและแท่นบูชา การสวดบูชา ท้าวเวสสุวัณ พกของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เกี่ยวกับท้าวเวสสุวัณ เช่น พกติดกระเป๋าหรือติดรถไว้บูชาก็ได้แก่ ท้าวเวสสุวรรณ ประวัติและตำนาน ประวัติท้าวเวสสุวัณในพระพุทธศาสนามีตำนานดังต่อไปนี้ ในอดีตชาติก่อนพุทธกาล มีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อ กวาเล ประกอบอาชีพทำสวนอ้อยคั้นน้ำอ้อยจากเปลือกยนต์เพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ครั้นเมื่อกิจการเจริญรุ่งเรืองจนมีหีบยนต์ถึงเจ็ดลำแล้ว ก็สร้างที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวและบริจาคน้ำอ้อยแก่ผู้สัญจรไปมา และด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงถูกส่งไปเกิดเป็นเทพชื่อเกวลีเทพบุตรก่อนที่จะได้ครองเมืองเหนือ พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น ‘ท้าวเวสสุวัณ’ โดยท้าวกุเวรหรือท้าวเวสสุวัณยังเป็น 1 ใน 4 ท้าวจตุโรกาบาล รวมทั้งการร่วมมือกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งควบคุมยักษ์อสูรผู้พิทักษ์สมบัติอันศักดิ์สิทธิ์ผู้เป็นปรมาจารย์แห่งอสูรและยักษ์หรือผู้เป็นนายแห่งภูติผีหรือผู้อารักขาโลกมนุษย์ไปพร้อมกันด้วย . เพิ่มขึ้น. ท้าวเวศวร เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งและเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง เหมาะแก่การบูชาเพื่อเสริมสิริมงคล อำนาจ ชื่อเสียง เงินทอง ทรัพย์สินเงินทอง และความเจริญก้าวหน้า นอกจากนี้ ชาวจีนนับถือท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือไฉ่ซิงเอี้ย ท้าวเวสสุวรรณองค์แรกในไทย – บูชาท้าวเวสสุวรรณที่บ้าน ท้าวเวสสุวรรณองค์แรกในประเทศไทย ประดิษฐานใน อาสนวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก ท้าวเวสสุวรรณนั่งถือกระบองเป็นอาวุธ ประทับนั่ง ณ […]